La Asociación Por Ti Mujer realizará el próximo domingo, 9 de mayo, el taller De la deconstrucció a la conciliació: les Noves Masculinitats (NMS) a les llars durant la nova normalitat, cuyo objetivo es